ବଜେଟରେ କ’ଣ ହେଲା ଶସ୍ତା

0 813

ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ . – ବଜେଟରେ ନିମ୍ନ ଲିଖିତ ଜିନିଷ ଶସ୍ତା ହେଲା
ଇଲୋକ୍ଟ୍ରେନିକ ଗୁଡସ୍‌
ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍‌ ଗାଡି
ସେଟଟପ୍‌ ବାକ୍ସ
ଆମଦାନୀ ହେଉଥିବା ପ୍ରତିରକ୍ଷା ସାମଗ୍ରୀ

Leave A Reply

Your email address will not be published.