ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡରେ ଭାରତ ପାଇଁ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନରେ ଜିତିଲେ ପ୍ରଥମ ରୌପ୍ୟ

ପିଭି ସିନ୍ଧୁ ଏସୀୟ କ୍ରୀଡରେ ଭାରତ ପାଇଁ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନରେ ଜିତିଲେ ପ୍ରଥମ ରୌପ୍ୟ

0

ଜାକାର୍ତ୍ତା.- ବ୍ୟା଼ଡମିଣ୍ଟନ ତାରକା ପିଭି ସିନ୍ଧୁ  ଇଣ୍ଡୋନେସିଆରେ ଚାଲିଥିବା ଏସୀୟ କ୍ରୀଡାରେ ଭାରତ ପାଇଁ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନରେ ଭାରତ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ରୌପ୍ୟ ଜିତିଛନ୍ତି ।

ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ସିନ୍ଧୁ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମସ୍ଥାନରେ ଥିବା ତାଇ ତଜୁ ୟିଙ୍ଗ୍‌ଙ୍କ ଠାରୁ ମହିଳା ସିଙ୍ଗଲ୍‌ସ୍‌ର ଫାଇନାଲ୍‌ରେ  ହାରିଯାଇଛନ୍ତି । ତାଇ ୨୧-୧୩ ଓ ୨୧-୧୬ରେ ସିନ୍ଧୁଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଛନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାରତର ସାଇନା ନେହଓ୍ୱାଲ କାସ୍ୟଂ ପଦକ ଜତିଛନ୍ତି ।

Leave A Reply

Your email address will not be published.