ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଦିଗହରା ଜାହାଜ. ଲହରୀ ମଧ୍ୟରେ ଜାହାଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ନାବିକଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

ତଳ ଲିଙ୍କରେ କ୍ଲିକ୍‌ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ

0

ଅଶାନ୍ତ ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଦିଗହରା ଜାହାଜ. ଲହରୀ ମଧ୍ୟରେ ଜାହାଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ନାବିକଙ୍କ ସଂଘର୍ଷ ଦେଖନ୍ତୁ ଭିଡିଓ
ବେଳେ ବେଳେ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ । ଉଚ୍ଚ ଲହରୀ ସାଙ୍ଗକୁ ପବତର ତୀବ୍ରତା ଜାହାଜମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବିପଦ ଡାକି ଆଣେ । ଏହା ଭିତରେ ସଂଘର୍ଷ କରିଥାଆନ୍ତି ନାବିକ

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.